Komponenter som ingår i leveransen

Timmerhusets konstruktion (de rödmarkerade materialen ingår inte i uppsättningen med träkomponenter)
1.      Takpapp (yt – och underpapp)
2.      Vattbräda och trekantsläkt
3.      Tacknocksventilation vid behov
4.      Fjäderskruv för fasettimmer
5.      Monteringsribbor för limbalkar
6.      Takfotsbrädor
7.      Vid behov takstöd av limträbalk
8.      Yttertaksbräda
9.      Räcke för fartukvist och balkong
10.    Tryckimpregnerad golvbräda till balkong
11.    Justerbar gänga för pelare
12.    Tandbricka för pelarfäste
13.    Golvbräda
14.    Mellanbottenbalkar (timmer eller plankor)
15.    Takpanel
16.    Tryckimpregnerad golvbräda för farstukvist
17.    Tryckimpregnerad golvbräda för farstukvist
18.    Monteringsribba för farstukvistens golvbalkar
19.    Tryckimpregnerad bjälke för förbindning
20.    Golvbräda
21.    Ångspärr
22.    Värmeisolering
23.    Golvbalk
24.    Blindbottenskiva
25.    Fästribba för blindbottenskiva
26.    Monteringsribba för golvbalkar
27.    T-gåt för fönster- och dörrfäste
28.    Pluggar
29.    Spännbultar
30.    Timmerväggar
31.    Monteringsfärdiga fönster- och dörrfoder
32.    Täckbräda mellan taksparrar
33.    Glidjärn för taksparre
34.    Takpanel
35.    Ångspärr
36.    Taksparre
37.    Värmeisolering
38.    Vindskyddspapp
39.    Ribba för ventilationslucka
40.    Ventilationslucka
41.    Dörrar
42.    Fönster
43.    Trappor