Följ instruktionerna för att resa ditt timmerhus

Det går snabbt och lätt att bygga upp ett timmerhus, men arbetet kräver mycket noggrann planering och yrkesskickliga byggare. Du kan även resa ditt hus från Honkatimmerhus själv, eftersom detaljerade instruktioner medföljer leveransen. Det viktigaste är att vara mycket noggrann och försiktig, och att be återförsäljaren om hjälp vid behov.

Om du inte vill resa ditt hus själv erbjuder vi återförsäljare även professionell monteringshjälp. Vid behov kan våra samarbetspartner ta hand om både uppbyggnad och färdigställande enligt dina önskemål. Vänd dig till din lokala byggmyndighet för information om skolor med undervisning i timmerbyggnad och förmän med erfarenhet av timmerbyggnad.

Byggnadens grund ska konstrueras enligt ritningarna från Honkatimmerhus. På det sättet säkerställer vi att timmerstommen passar exakt på grunden.