logo

Infot AB
Stockholm och Halmstad
Box 1077
11479 Stockholm

Kontaktperson
Robert Siltanen

+46 (0) 8 4105 8331 +46 (0) 700 380 250 info@honkatimmerhus.se www.honkatimmerhus.se

EKOLOGISKA, HÄLSOSAMMA OCH MODERNA
FINSKA KVALITETS TIMMERHUS

ENERGIEFFEKTIVA, HÅLLBARA OCH BRANDSÄKRA

ÖVER 50 ÅRS ERFARENHET

PLANERA OCH SKISSA SJÄLV ERT DRÖMHUS, VÅRA ARKITEKTER RITAR KLART

Adress

Honkatimmerhus
INFOT AB
Box 1077
11479 Stockholm

Telefon

0700-380 250
08-410 583 31

E-post

info@honkatimmerhus.se
www.honkatimmerhus.se