logo

Infot AB
Stockholm och Halmstad
Box 1077
11479 Stockholm

Kontaktperson
Robert Siltanen

+46 (0) 8 4105 8331 +46 (0) 700 380 250 info@honkatimmerhus.se www.honkatimmerhus.se

Honkatimmerhus tar in naturen i ditt hem

Ett hus från Honkatimmerhus är mer än bara ett hus. Det är ett hem – och en medveten investering i familjen, friheten i livet, lugnet, fritiden och vännerna.

Formen och ytan på timret tar in naturen i ditt hem. Av alla byggnadsmaterial är timmer det mest ekologiska och det håller från generation till generation.

Alla hus från Honkatimmerhus är unika. Bekanta dig med våra modeller, kontakta oss och planera ditt alldeles egna, unika timmerhus.

Planera och skissa själv ert drömhus, våra arkitekter ritar klart.