Ekologiskt byggnadsmaterial

När träd växer förorenar de inte miljön, utan förnyar den. Trä är en giftfri och återvinningsbar naturprodukt. Det går åt betydligt mindre fossila bränslen vid bearbetning av timmerstockar till byggnadsmaterial, än vid framställning av till exempel tegel, plast eller stål. Honkatimmerhus tar hänsyn till miljön under alla steg i design- och tillverkningsprocessen och använder träråvaran till fullo.

För kolbalansen i atmosfären är timmer det bästa byggmaterialet. Träprodukter har lång livslängd och kräver lite energi vid tillverkningen. Träprodukter kan dessutom återvinnas till bioenergi i slutet av produktcykeln och användas i stället för särskilt utsläppsintensiva produkter.

(Källa: Suomen Hirsiteollisuus ry, Hirsiseinän ympäristövaikutusten laskenta elinkaaritarkastelun avulla (”Beräkning av en timmerväggs miljöpåverkan genom granskning av livscykeln”), Martti Alasaarela 2009.)

Energieffektivt boende

Det är energieffektivt att bo i hus från Honkatimmerhus. En timmervägg har god värmeisoleringsförmåga, vilket i kombination med moderna konstruktionslösningar utgör grunden för energieffektiviteten i timmerhus från oss.

Om man i själva byggnadsskedet dessutom följer instruktionerna noga och fäster särskild uppmärksamhet vid isolering och täthet, förbättras energieffektiviteten i huset från Honkatimmerhus ytterligare.