TIMMERHUS

Våra timmerprofiler

Hyvlat massivtimmer 70–145 mm
Hyvlat lamelltimmer 70–240 mm
 Spontat massivtimmer 45–145 mm
 Spontat lamelltimmer 70–138 mm
Massivt rundtimmer 130–230 mm
Lamellrundtimmer 150–250 mm
 Massivt D-timmer 120–145 mm
D-lamelltimmer 116–205 mm