En timmerkonstruktion är tät och hållbar och den andas

När timmerhusets design är färdig bearbetas timret på våra sågverk till millimeterprecision enligt konstruktionsritningen, så att byggnadens olika delar passar ihop perfekt.

Eftersom trä är ett naturmaterial utgör dess egenskaper en av timmerkonstruktionens utmaningar. Honkatimmerhus är en professionell aktör med lång erfarenhet av timmerbyggande. I våra timmerkonstruktioner tar vi bland annat hänsyn till nedanstående egenskaper.

Stabilitet – Timmerbyggnader klarar till och med en jordbävning
En timmervägg från Honkatimmerhus är byggnadstekniskt stark och har goda hållfasthetsegenskaper. Därför håller timmerväggen bra för belastning och andra påfrestningar som den utsätts för. Timmerhus klarar till och med en jordbävning.

Det levande trämaterialet beaktas i konstruktionen
Varje enskild timmerstock krymper med tiden några millimeter, vilket bidrar till att hela konstruktionen sjunker några centimeter. Vi tar med timmerkonstruktionens naturliga sjunkning i beräkningen, bland annat genom att införa sjunkmån i sina konstruktioner och använda glidbeslag där vägg- och takkonstruktion möts.

Det går inte att förhindra att ett levande material som trä ändrar form, men man kan minska förändringarna genom olika såg- och torktekniker vid timmerproduktionen. Man kan även minska förändringarna genom att tillverka timmer av två eller flera olika lameller, som hoplimmade inte kan ändra form i lika stor utsträckning som massivtimmer. Samtidigt förbättras också timmerväggens stabilitet.

Energieffektivitet genom tätning
En timmervägg är en konstruktion som andas och därmed justerar luftfuktigheten och värmen i ett rum. Denna egenskap påverkar dock inte timmerväggens täthet, det vill säga luftdraget genom väggkonstruktionen. Tätheten påverkas däremot av tätningarna som används mellan timmerstockarna och i hörn och öppningar.

Den unika Tiivishirsi-konstruktionen
Tätheten har stor inverkan på byggnadens energiförbrukning. I den mönsterskyddade Tiivishirsi-konstruktionen från oss används EPDM-gummi som tätningsmaterial, vilket har visat sig förbättra väggarnas täthet betydligt. I kombination med andra tätande konstruktioner, som spännbultar och fjäderspik för fasade kanter, möjliggör Tiivishirsi en mycket tät väggkonstruktion.

Variationer i luftfuktigheten och värmeisoleringsförmåga
En timmervägg justerar variationer i luftfuktigheten runtomkring. Träets förmåga att uppta fukt påverkar dock inte väggens täthet. Mindre fuktpåverkan skadar alltså inte konstruktionen om den senare får möjlighet att torka upp.

För den utvändiga ytbehandlingen rekommenderar vi ett medel som skyddar mot omgivningens påfrestningar, men som inte lämnar en hinna på timret som gör att det torkar långsammare.

En timmerväggs värmeisoleringsförmåga beror på hur tjock väggen är – ju tjockare vägg, desto bättre värmeisoleringsförmåga. Om man vill förbättra timmerväggens värmeisoleringsförmåga och ytterligare minska energiförbrukningen, kan väggen tilläggsisoleras från ut- eller insidan.