Timmerbyggnader i snart 50 år

Historien om Honkamajat går tillbaka till 1963, då man började hugga timmerbyggnader på den nuvarande platsen i Uleåborg. 1971 började den industriella tillverkningen av timmerbyggnader på sågverket. Företaget har verkat under sitt nuvarande namn Oy Honkamajat Finland Ltd sedan 1995. Tack vare vår gedigna erfarenhet och yrkesskicklighet i timmerbyggnad kan vi anpassa oss efter framtidens utmaningar.

Export till över 30 länder

I dag exporteras cirka 98 procent av Honkamajats produktion. Vi har levererat timmerbyggnader till över 30 länder. Detta ställer många krav på våra produkter på grund av olika förhållanden och bestämmelser för respektive land. Därför är det livsviktigt för vår verksamhet att utveckla tekniska lösningar som uppfyller dessa krav.

Vår hemstad Uleåborg

Honkamajats sågverk finns i Uleåborg, som sedan länge är känt för tjärbränning, sågar och livlig handel. I dag är Uleåborg en snabbt växande, ungdomlig universitets- och teknikstad. I Uleåborg finns det utbildningar som fortlöpande bidrar till ny kompetens inom träbranschen, vilket gör att branschens långa traditioner kan upprätthållas. Kommunikationerna till Uleåborg är goda och snabba. Hamnen möjliggör båttransporter och de goda vägförbindelserna säkerställer landtransporter. Från Uleåborg finns det utmärkta flygförbindelser via Helsingfors och vidare ut i världen. Från vårt sågverk är det dessutom nära till de långsamt växande skogarna i norr, som ger oss vår viktigaste råvara.