Skydda träet mot växlande väder

Träytorna bör skyddas mot solljus, regn och fukt. Det är bäst att ytbehandla träet både in- och utvändigt så snart som möjligt efter monteringen. Försäkra dig först om att eventuell fukt i timret på grund av regn under förvaring och uppbyggnad har avdunstat. Därefter ska du välja ett bra ytbehandlingsmedel. Det finns många bra medel på marknaden och deras egenskaper varierar beroende på fukt- och temperaturförhållandena i olika länder. Därför rekommenderar vi att du tar hjälp av en lokal expert när du väljer ytbehandling för timret. Ytbehandlingen måste upprepas enligt anvisningarna så att träet håller sig friskt länge och kan användas av kommande generationer.

Ytan kan lämnas ofärgad, då håller den sig alltid vacker och smälter in i naturen. En del anser att träet gör sig ännu bättre om det laseras så att ådringen blir framträdande. Ytan kan också målas med en täckande färg.