Modeller

Leverans

Timmerhus från Honkatimmerhus levereras enligt beställarens önskemål, från bara en timmerstomme till en komplett uppsättning träkomponenter. En timmerstomme består endast av timmerstockarna och materialet som behövs till timmerbygget. En uppsättning träkomponenter innehåller timmerstommen med tillhörande material, byggnadsmaterial i trä samt monteringsfärdiga fönster och dörrar.

Fönstren, dörrarna och inomhustrapporna kommer från våra samarbetspartners omfattande produktsortiment av hög kvalitet.

Från sågverket till en färdig byggnad

Transporten utgör en viktig del i våra leveranser. Vi vill att byggkomponenterna kommer fram hela och rena på utsatt tid. Därför har vi valt att samarbeta med kända och pålitliga transportföretag. De ser till att våra produkter kommer fram på ett säkert och förmånligt sätt.Från sågverket till en färdig byggnad.

Om man måste förvara en leverans från Honkatimmerhus innan den byggs upp är det viktigt sörja för god ventilation och tillräckligt skydd av timret för att den goda kvaliteten ska bevaras. Av samma anledning är det även viktigt att under byggnadsskedet skydda öppnade paket från väderpåverkan och att hantera timret försiktigt.