Ditt timmerhus är vår utgångspunkt

Grunden för all verksamhet på Honkayimmerhus är dina önskemål och drömmar om ett eget timmerhus. Vi utvecklar ständigt våra design- och arbetsprocesser, kvaliteten och produktionsmetoderna för att din dröm ska slå in. För att göra kunderna nöjda krävs en insats från hela personalen och därför ser vi ständigt över de anställdas yrkeskompetens.

Vi satsar på miljövänlighet och kvalitetsledning

Vi utvecklar kontinuerligt vår produktion så att den blir mer ekologisk och hållbar. Vi eftersträvar att använda allt avfall från våran tillverkning till bland annat produktion av värmeenergi.
Vi förbättrar hela tiden våra produkter för att ge dem högre kvalitet och längre hållbarhet. Vår produktion följer kvalitetsledningssystemet som grundar sig på standarden ISO 9001:2000.

Den senaste tekniken och traditionella färdigheter i träbearbetning

I Honkatimmerhus design och produktion kombineras traditionella färdigheter i träbearbetning med modern teknik. Den nya produktionslinjen effektiviserar och moderniserar produktionen, vilket gör att vi kan satsa ännu mer på kontinuerlig produktutveckling och kvalitetskontroll av produkterna.

Tack var den nya produktionslinjen kan vi ta fram olika profiler för kundernas föränderliga behov. Nu är det inte längre nödvändigt att sammanfoga timmerväggarna i rät vinkel, utan vi kan även göra sneda fogar. Dessutom kan timmerväggarna förses med de nya cityknutarna eller laxknutarna.